E16 forbi Ryfoss

Statens vegvesen E16 forbi Ryfoss skal utbetrast og bli breidare. Undergangen under europavegen må difor bli forlenga. Undergangen blir stengd i anleggsperioden 1. april - 10. juli. Trafikken blir leia på omkøyringsveg på utsida av undergangen medan arbeidet blir gjort. 

Kontaktperson Statens vegvesen:

Byggjeleiar Ole Egil Hagen, tlf. 468 88 593, e-post: ole.hagen@vegvesen.no