Den positive Vangsgjelding 2021

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bileteForslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 01.11.21

”Den positive Vangsgjelding” må vera eit føredøme for oss alle i Vang. Kandidaten må kome bygda si i hug på ein positiv måte, utan tanke på eiga vinning. Kandidaten må ikkje minst vere kreativ og ein lagspelar, med evne til samarbeid”.

Merk. Konvolutten/eposten "positiv Vangsgjelding 2021"

Epost: vidar.eltun@vang.kommune.no

 

 

Den positive Vangsgjelding

Tidligare vinnere
Den positive Vangsgjelding
ÅR Navn
2001 Sølvi Havro
2002 Dag Henning Bakkum
2003 Eli Vatn og Karl Philip Weisser
2004 Sigfred Hovda
2005 Ola Rogn Tveit
2006 Eirik Høyme Rogn
2007 Elisabeth Sparstad
2008 Alistair Peters
2009 Thomas Haalien, Arnfinn Kvam, Ola Lokreim, Odd Leithe, Ola Thune og Ivar Leine
2010 Nils Arne Thorpe
2011 Torstein Lerhol
2012 Ivar Jonny Søndrol
2013 Ragni Havro Almenning
2014 Tom Kjetil Tørstad
2015 Egil og Terje Karlsen
2016 Gerd Marken
2017 Magnor Wigdel
2018 Gudrun Gustavsen og Margrethe Ann Fagerheim.
2019 Odd Vidme
2020 Grindaheim rødekors hjelpekorps