Den positive Vangsgjelding 2018!

smiley-face-with-mustache-and-thumbs-up-interview.png - Klikk for stort bilete Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 09.11.18.

"Den positive Vangsgjelding" må vera eit føredøme for oss alle i Vang. Kandidaten må kome bygda si i hug på ein positiv måte, utan tanke på eigen vinning. Kandidaten må ikkje minst vere kreativ og ein lagspelar, med evne til samarbeid.

Merk konvolutten "Positiv Vangsgjelding 2018"