Barnehageplass 2020-2021

Søknadsfrist til årets hovudopptak til barnehageplass er 1. februar, og søknaden må registrerast elektronisk. Link til søknadsskjema for barnehage finn du her

Meir informasjon om barnehagetilbodet ligg under «Oppvekst, kultur og integrering»

Nærare informasjon kan de òg få i barnehagane, eller på skule- og kulturkontoret.

Søknadsfrist for barnehageplass: 1. februar 2020.