Arbeid ved VBU

Grunna arbeid på tilkomstveg ved VBU vil det vere redusert framkomelegheit frå og med måndag 12. juli og nokre veker framover.