Appell frå ordførarane og Fylkesmannen i Innlandet - Koronasmitta tek ikkje ferie

Kampen mot koronaviruset er ikkje over – heller ikkje i Innlandet.

Appellen tek for seg den krevjande våren vi har hatt, og uroa som no kjem rundt utbrot i ferien. Her kan du lese appellen i sin heilhet på Fylkesmannen si heimeside.

Sjølv om ferietid, varme sommardagar og lyse kveldar no entrar landet for fullt, må vi ikkje gløyme dei gode rutinane for smittevern.

Alle må framleis hugse å:

  • Halde seg heime ved sjukdom
  • Ha god hand- og hostehygiene
  • Halde ein meter avstand til alle ein ikkje bur i lag med
  • Ta ekstra forholdsreglar dersom ein er i risikogruppa
  • Unngå store folkemengder

Ha ein riktig fin sumar!

Dei nasjonale råda for smittevern ved ferie og reise kan du lese her.
Dei nasjonale råda for å førebyggje smitte kan du lese her.