Andregongshøyring reguleringplan Tindesyn - felt L1 og L2 i Øvre Gubrandslie

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete Reguleringsplan Tindesyn – L1 og L2 i Øvre Gudbrandslia - vart fyrstegongsbehandla av Hovudutval for Utvikling 08.05.2018 i sak HU032/18. Hovudutval for utvikling vedtok på møte 11.09.2018 i sak HU065/18 å legge saka ut til andregongshøyring og offentleg ettersyn. Sjå vedlagte filer