Du kan nå registere postiv sjølvtest for deg eller dine born. Du må logge inn med BankID/MinID.

Register her

Dette gjeld

  1. Alle som har testa positivt på en sjølvtest må isolere seg. 
  2. Alle som har testa positivt på en sjølvtest bør registrere seg.

 

Folk blir mindre sjuke av den virusvarianten som no herjar, og vaksinen gir oss godt vern. Difor fjernar regjeringa svært mange av koronatiltaka. Endringane starta allereie å gjelde kl. 23.00 tysdag 1. februar. 

Det blir SFO-tilbod i vinterferien 2022 om minimum 4 barn blir påmeldt. Frist for påmelding er torsdag 3. februar. Bindande påmelding.  Pris kr 1675,- for vinterferieveka. Tilbakemelding frå SFO på om det blir eit SFO-tilbod i vinterferien får de fredag 4. februar.

Det vart meldt om to smittetilfelle fredag 28. januar og i dag har kommunen fått melding om ein positiv sjølvtest knytt til Fredheim barnehage. Smitteverntiltak er sett i verk og nærkontaktar vil få beskjed. 

Det er venta periodevis svært kraftige vindkast, 23-30 m/s.  I slike situasjonar må ein ta høgde for at straum og ekom kan bli borte i periodar. Sjå varslinga frå meteorologisk institutt her.

Kommunen har i dag fått beskjed om at tilsette ved sjukeheimen og heimetenesta har testa positivt på covid-19. Nærkontaktar og pårørande er informert og tiltak er iverksett. Alle nærkontaktar som har testa seg i dag, har testa negativt. Det er ikkje meldt om fleire smitta knytt til barnehagen. 

Sjå oppdaterte smittetal her. 

Den norske legeforening informerer:

Hvorfor får jeg ikke medisinene mine på blåresept?

Nye regler gjør at leger risikerer en personlig bot ved forskrivning av blåresepter. Legeforeningen kan ikke akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens rettigheter, og anbefaler nå sine medlemmer å inntil videre begrense forskrivning på blå resept til et minimum. Helfo må da hjelpe pasientene med å få tilbakebetalt det de har krav på.

Nye nasjonale retningslinjer tilseier meir sjølvtesting og mindre karante. Testing kan erstatte smittekarantene for nærkontaktar. Dei som har fått oppfriskingsdose, eller har to doser vaksine og har vore smitta av covid-19 dei siste 3 månedene, treng ikkje stadfeste positiv sjølvtest med pcr-test. 

Her kan du lese meir om utdeling av hurtigtestar, pcr-testing, tilbod om vaksine til barn 5-11 år og talet smitta.

Torsdag 10. februar til torsdag 17. februar vil det gjennomførast ein digital folkeavstemming om eventuell deling av Innlandet.