Vang folkebibliotek opnar igjen, men med restriksjonar.

Landbrukskontoret oppfordrar alle til å plukke opp landbruksplast rundt lagringsplassar for rundballar og omeng.

Skulen kjem med meir informasjon til føresette gjennom eigne kommunikasjonsplattformar.

Over heile landet heidrar me alle som har gjort og gjer ein innsats for fred og fridom på frigjerings- og veterandagen.

Dei fleste hytteeigarar har fått med seg at forbodet mot å overnatte på fritidseigendom blir oppheva 20. april 2020. Samstundes oppmodar myndigheitene framleis alle til å unngå fritidsreiser som ikkje er naudsynte.

I regjeringa sin pressekonferansen tysdag 7. april 2020 vart det formidla korleis samfunnet gradvis og kontrollert vil bli opna, over tid.

Frivillige lag, organisasjonar og arrangørar innan kultur kan no søke om kompensasjon for avlyste, utsette eller stengde arrangement grunna koronapandemien.

Kven som helst kan kjenne seg isolert og åleine no for tida. Når dei fleste av oss no sit mykje heime, utan dei vanlege møteplassane å gå til, er det nok mange som ynskjer seg meir kontakt med andre. Tenkjer du at det hadde vore kjekt å ha nokon å snakke med? Eller vil du bidra med din tid, for nokon som ynskjer kontakt?

 Kjære bygdefolk, og studentar/familie som ynskjer å komme heim til Vang i påska! 
 Det blir ei annleis påske i år. Vi håper likevel de vil nyte høgtida og naturen, og ta godt vare på kvarandre i den situasjonen vi står i.

 Kommunen, landet og verda er inne i si mest krevjande og uoversiktlige periode sidan 2. verdskrig. Regjeringa har bestemt at dei strenge forboda og påboda skal gjelde til etter påske.