Statens vegvesen legg i samarbeid med Vang kommune eit forslag til endring av reguleringsplan ut til offentleg ettersyn i perioden 05.11.2019 til 19.12.2019. Sjå vedlagte plandokument. Desse er og tilgjengeleg på nettsidene www.vegvesen.no/Europaveg/e16oyeeidsbru og på kommunehuset i Vang.


Vegen vert delvis stengt mellom Nordigarden og Seterhaugen i ca. to veker frå og med måndag 14. oktober grunna vegarbeid.
Vang kommune beklagar ulempene dette medfører.

Det blir no jobba med å skaffe ein ny leverandør av booking-program.

I og med at me har mista all informasjon på bookingsida vår, gjer me oppmerksam på kan det oppstå dobbel-bookingar, eller at bookingar rett og slett har blitt borte.

Geologar frå NVE region øst og Skred AS har vore på befaring, til fots og med drone, etter skredet som gjekk i går kveld. NVE drog ut til rasområdet omlag klokka 12, etter ei kjapp orientering hjå Vang kommune. Litt før klokka 15 var dei tilbake for oppsummeringsmøte med politi og kommune.

Kommunevåpen i fargar

Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 06.11.19

Vang folkebibliotek og Vang Frivilligsentral ynskjer alle barn velkomen til ein spennande haustferieveke med film og musikkteater

 

 

Med eDialog kan du trygt sende oss brev elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit.

Vegen blir delvis stengt for gjennomkjøring på dagtid.

Det er forsatt problem med bookingsystemet til Vangshallen.

Måndag 16. september skal det monterast satellittreflektorar på Skutshorn. Det vil bli ein del helikoptertransport under Skutshorn denne dagen.