Resultat frå folkeavstemminga blir publisert her:

Resultat 

 

 

 

 

Vang kommune og Distriktssenteret vil gjerne sende ein stor takk til alle som tok seg tid til å delta i innbyggjarundersøkinga om berekraftig samfunnsutvikling i Vang kommune!

Regjeringa fjernar alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, ein meter avstand og plikt til isolasjon ved sjukdom. Nokre reglar for Svalbard gjeld framleis. Endringane gjeld frå laurdag 12. februar kl. 10.00.

Har du adresse i Innlandet og fyller minst 16 år i løpet av 2022? Då kan du stemme. Vi kan rettleie deg dersom du treng det.

Dersom du ikkje er norsk statsborgar, kan det hende du har stemmerett likevel.  
Sjå om du kan stemme

Du kan nå registere postiv sjølvtest for deg eller dine born. Du må logge inn med BankID/MinID.

Register her

Dette gjeld

  1. Alle som har testa positivt på en sjølvtest må isolere seg. 
  2. Alle som har testa positivt på en sjølvtest bør registrere seg.

 

Folk blir mindre sjuke av den virusvarianten som no herjar, og vaksinen gir oss godt vern. Difor fjernar regjeringa svært mange av koronatiltaka. Endringane starta allereie å gjelde kl. 23.00 tysdag 1. februar. 

Det blir SFO-tilbod i vinterferien 2022 om minimum 4 barn blir påmeldt. Frist for påmelding er torsdag 3. februar. Bindande påmelding.  Pris kr 1675,- for vinterferieveka. Tilbakemelding frå SFO på om det blir eit SFO-tilbod i vinterferien får de fredag 4. februar.

Det vart meldt om to smittetilfelle fredag 28. januar og i dag har kommunen fått melding om ein positiv sjølvtest knytt til Fredheim barnehage. Smitteverntiltak er sett i verk og nærkontaktar vil få beskjed. 

Det er venta periodevis svært kraftige vindkast, 23-30 m/s.  I slike situasjonar må ein ta høgde for at straum og ekom kan bli borte i periodar. Sjå varslinga frå meteorologisk institutt her.

Kommunen har i dag fått beskjed om at tilsette ved sjukeheimen og heimetenesta har testa positivt på covid-19. Nærkontaktar og pårørande er informert og tiltak er iverksett. Alle nærkontaktar som har testa seg i dag, har testa negativt. Det er ikkje meldt om fleire smitta knytt til barnehagen. 

Sjå oppdaterte smittetal her.