Onsdag 29. januar kl. 19.00 kjem mataktivist og forfattar Thomas Horne til Vang folkebibliotek. Velkomne til eit matnyttig foredrag!

Røde kors tilbyr gratis vinterferie til familiar med låg inntekt. Vinterferien arrangerast frå 24. til 28. februar, på Merket Røde Kors senter i Valdres.

Tradisjonen tru vart dei som har arbeidd 25 år i kommunen heidra under ein middag i Sørre Hemsing.

Er du glad i slagverk eller nysgjerrig på å spele cello? Kanskje du vil bli kjend med andre som spelar instrument? No har du sjansen.

Tysdag 17. desember kl 12:00 inviterer Vang frivilligsentral, Vang mottakssenter og Vang læringssenter til fleirkulturell julelunch på Vang folkebibliotek.

Ein fullsett sal i biblioteket fekk i går kveld høyre Kjell Bitustøyl orientere om reinsdrift i Vang og samane si betydning for reindrifta opp gjennom historia. Deretter viste Anders Lundberg fram fantastiske bileter frå Filefjell; natur, dyreliv og planteliv. Som avslutning på bokkvelden, stod tradisjonen tru utdeling av positivprisen for tur.

Frå no vil du som innbyggjar motta SMS frå din feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig.

I 2016 kom ei ny førebyggjande forskrift som omhandler tilsyn og feiing av alle bustader, støler, seterhus, hytter og fritidsbustader. På bakgrunn av dette har Valdres brann- og redningstjeneste IKS starta opp med tilsyn/feiing av fritidsbustader.

Røde kors tilbyr gratis jule- og nyttårsferie til familiar med låg inntekt. Feriane arrangerast på Merket Røde Kors senter i Valdres.

I samarbeid med Norsk tipping deler Norsk kulturskuleråd kvart år ut 100 stipend à kr 15 000,- til unge kunstutøverar i heile landet.