Tysdag 17. desember kl 12:00 inviterer Vang frivilligsentral, Vang mottakssenter og Vang læringssenter til fleirkulturell julelunch på Vang folkebibliotek.

Ein fullsett sal i biblioteket fekk i går kveld høyre Kjell Bitustøyl orientere om reinsdrift i Vang og samane si betydning for reindrifta opp gjennom historia. Deretter viste Anders Lundberg fram fantastiske bileter frå Filefjell; natur, dyreliv og planteliv. Som avslutning på bokkvelden, stod tradisjonen tru utdeling av positivprisen for tur.

Frå no vil du som innbyggjar motta SMS frå din feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig.

I 2016 kom ei ny førebyggjande forskrift som omhandler tilsyn og feiing av alle bustader, støler, seterhus, hytter og fritidsbustader. På bakgrunn av dette har Valdres brann- og redningstjeneste IKS starta opp med tilsyn/feiing av fritidsbustader.

Røde kors tilbyr gratis jule- og nyttårsferie til familiar med låg inntekt. Feriane arrangerast på Merket Røde Kors senter i Valdres.

I samarbeid med Norsk tipping deler Norsk kulturskuleråd kvart år ut 100 stipend à kr 15 000,- til unge kunstutøverar i heile landet.

Statens vegvesen legg i samarbeid med Vang kommune eit forslag til endring av reguleringsplan ut til offentleg ettersyn i perioden 05.11.2019 til 19.12.2019. Sjå vedlagte plandokument. Desse er og tilgjengeleg på nettsidene www.vegvesen.no/Europaveg/e16oyeeidsbru og på kommunehuset i Vang.


Vegen vert delvis stengt mellom Nordigarden og Seterhaugen i ca. to veker frå og med måndag 14. oktober grunna vegarbeid.
Vang kommune beklagar ulempene dette medfører.

Det blir no jobba med å skaffe ein ny leverandør av booking-program.

I og med at me har mista all informasjon på bookingsida vår, gjer me oppmerksam på kan det oppstå dobbel-bookingar, eller at bookingar rett og slett har blitt borte.

Geologar frå NVE region øst og Skred AS har vore på befaring, til fots og med drone, etter skredet som gjekk i går kveld. NVE drog ut til rasområdet omlag klokka 12, etter ei kjapp orientering hjå Vang kommune. Litt før klokka 15 var dei tilbake for oppsummeringsmøte med politi og kommune.