Eline Medbøe kjem til Vang med utstillinga Botsøvelser. Opninga finn stad laurdag 29. oktober kl. 13.00 på Vang folkebibliotek, og kunstnaren vil være tilstades og fortelle om verka sine. Etter opninga inviterer vi til bøte-treff!

Kommunevåpen i fargar

Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 28.10.22

Dagens kommunestyremøte kan du følge her:

Lotteri- og stiftelsestilsynet opnar for søknadar om straumstøtte 19. oktober. Søknadsfristen er 16. november klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden juli til september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Informasjon om influensavaksinering ved Vang legekontor hausten 2022.

 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS utfører feie- og tilsynstjenester for, og eies av kommunene Sør-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

 

Vi ryddar på Vang Fysikalske og ønsker at alle som veit dei har eit håndkle liggande hentar det innan 15 desember.

Mvh
Vang Fysikalske

Parti og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 kan samle inn underskrifter og levere listeforslag elektronisk.

Vang kommune har ei skikkeleg gladnyheit å kunngjere til dei som har planar om å bygge seg bustad. Kommunestyret vedtok 16 juni å innføre ein tidsavgrensa kompensasjonsordning for bustadbygging for fast busetjing i Vang kommune.

Vestre Slidre kommune har sendt endring av reguleringsplan for Lomen industriområde (planID 0453R003) til uttale.