Kommunevåpen i fargar

Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 06.11.19

Vang folkebibliotek og Vang Frivilligsentral ynskjer alle barn velkomen til ein spennande haustferieveke med film og musikkteater

 

 

Med eDialog kan du trygt sende oss brev elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit.

Vegen blir delvis stengt for gjennomkjøring på dagtid.

Det er forsatt problem med bookingsystemet til Vangshallen.

Måndag 16. september skal det monterast satellittreflektorar på Skutshorn. Det vil bli ein del helikoptertransport under Skutshorn denne dagen.  

Nytt kommunestyre for 2019 - 2023 er no klart.

Den nye rådmannen i Vang, Erlend Haaverstad, hadde sin fyrste dag måndag 12. august.

 

Informasjon om skuleskyss og tider for skulebussane finn du hos Opplandstrafikk. Klikk på overskrifta her for å finne lenkje. Dei som har skyss med drosje vil få informasjon pr. tlf. eller SMS.