Av ovanfor nemnde legat skal det delast ut stipend til ungdom som er busett/har folkeregistrert adresse i Vang i Valdres og som tek utdanning ut over grunnskulen.

Bli digital bøsseberar!

Årets TV-aksjon heiter Eit hav av moglegheiter og går til WWF sitt arbeid med å redusere plast i havet. Aksjonen er digital, og no vil aksjonskomiteen i Vang rekruttere digitale bøsseberarar!

No kan du søke om tilskot til å etablere ladestasjon for elbilar.

Kvelden startar med ei samtale med Mia Frogner. Ho ga nyleg ut kokeboka "Mer Enn Mett" (Frisk Forlag) som er stappfull av lekre matrettar og gode tips til eit smaksrikt plantebasert kosthold. Mia er kokebokforfattar, matbloggar (Green Bonanza) og jobbar som miljø- og matsjef for Øyafestivalen. "Økt bevissthet - ingen pekefinger" skriv Mia, og ho vil kome med nyttige matlagingstips og snakke om sine synspunkt på mat, miljø og kosthold.

I sitt møte den 10.09.2020 vedtok kommunestyret i Vang ny planstrategi for perioden 2020-2023.

Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres legg til rette for Årets Strandryddeveke 14. -20. september og  Strandryddedagen den 19. september.

Ca. fire tonn handplukka søppel vart fjerna frå vassdraga under Strandryddeveka i 2019.

De aller fleste barn og unge i Norge vokser opp under trygge levekår med gode og trygge omsorgspersoner rundt seg. Men for noen er forholdene hjemme så vanskelige at de må få et nytt hjem. Fosterhjemstjenesten og det kommunale barnevernet samarbeider om å finne nye hjem til barn og ungdom som trenger det. Nå ønsker vi at alle innbyggere i Valdres tenker over spørsmålet: «Har du rom for èn til?

Med smittevernreglar og nye plassrestriksjonar inviterer vi igjen til ei rekke arrangement og aktivitetar. I haust kan det bli fullt på enkelte arrangement, så vil du sikre deg plass kan det vere lurt å melde seg på på førehand. Vi fører deltakarlister på alle samlingar, og er det plass kan du møte opp i døra.

Laurdag 12. september kl. 12 feirar vi avslutninga av årets Sommarles i Vang.

Er du flink med barn og ynskjer å jobbe som tilkallingsvikar? Me søkjer no etter tillkallingsvikarar i barnehagane våre og grunnskulen. For å sjå heile utlysningsteksten, følg denne lenka