Morten Johan Johansen har fått jobben som kommunalsjef for landbruk og teknisk i Vang kommune. Han kjem frå ein leiarjobb i Kings Bays AS på Svalbard og tek med seg brei erfaring frå privat næringsliv og statleg verksemd inn i kommunalsjefstillinga.

 Vang kommunestyre fastsette i møte den 25. mars 2021 mellombels forskrift om førebygging av koronasmitte. 

Forskrifta trer i kraft 26. mars 2021 og gjeld til og med 6. april 2021.

Dette inneber mellom anna krav om bruk av munnbind i butikkar, bibliotek, serveringsstadar, kollektivtransport, taxi og innandørs arrangement, samt tydelege avstandsreglar i skiheisanlegg. 

 Vi ønsker gamle og nye elevar velkomne. Vi har og dette året eit variert tilbod mellom anna frå dans, hardingfele og til rockeverkstad. Me vonar at alle er vaksinert i frå hausten, og at vi er tilbake i normal gjenge då.

 

 

Kommunen skal godkjenne storleiken på, og innkrevjing av bomavgift og avgift til parkering.

 Tysdag 16. mars kl. 19 kjem Bokfinkene flygande frå Toten og inn på lerretet på Vang folkebibliotek. Med seg under vengene har dei KRIMINELT gode lesetips til påske!  

Her kjem litt info om tilsyn/feiing av hytter og stølar i 2021. Feiar skal etter planen vitje alle hytter/stølar i løpet av skuleferiane. I tillegg fører vi tilsyn fredagar i sommarhalvåret.

Det er inngått avtale mellom Nord-Aurdal kommune og kommunene Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang om felles koronatelefon og testing i helgene fram til påske.

Regional plan for vassforvaltning er no ute på høyring. Alle med interesse for god ivaretaking og bruk av vatn inviterast til å bidra med innspel.

 Vang kommune har og i år kulturmidlar som kan søkast på. I 2020 vart det delt ut over kr 200 000,- der lag og foreiningar i Vang fekk det meste av dette. Det blir gjort mykje bra arbeid rundt om i Vang, og då er det fint å kunne bidra i frå Vang kommune.

 

Vi har i alt fem som er smitta med koronavirus siden starten på vinterferien.