Laurdag 12. september kl. 12 feirar vi avslutninga av årets Sommarles i Vang.

Er du flink med barn og ynskjer å jobbe som tilkallingsvikar? Me søkjer no etter tillkallingsvikarar i barnehagane våre og grunnskulen. For å sjå heile utlysningsteksten, følg denne lenka

Vang Kommune ynskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar og gangvegar.  Nødvendig stikking, merking, brøyting, skraping og strøing inkludert alt nødvendig materiell og utstyr

Frivilligsentralen og biblioteket startar opp ein ny, fast møteplass, nemleg ‘Niste med noko attåt’. Kvar måndag frå kl. 11:30 til 12:30 er folk velkomne til å spise nista si saman på biblioteket – og det er sjølvsagt lov å kome utan niste óg.

Dei som ønskjer å leige Vangshallen eller samfunnshusa i Øye, Åsvang og Høre skuleåret 2020-2021, må sende ein søknad innan 18.08.2020. Kontaktinfo finn du her.

Frå Måndag 10. august og nokre veker framover vil det vera arbeid med opprusting av vegen gjennom bustadfeltet.

Har du vore på reise i Sverige eller utanfor Norden, inkludert grøne land/område, ber me om at du IKKJE besøkjer Vangsheimen, omsorgsbustadane eller folk som er i risikogrupper dei fyrste 10 dagane etter heimkomst.

Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Private avtalar går føre lova, dersom avtalane ikkje er i strid med lova. Les meir om gjerdehald her.

Denne sommaren kan du sjå fotografiar av Ole Marius Jørgensen. Bileta var eit prosjekt med Valdres folkemuseum, og blei stilt ut i Valdres i 2013. No etter sju år, er sju av bileta framleis her i Vang, og vi syner dei for fyrste gong på Vang folkebibliotek.

Frå 1. april til 20. august er det ein generell og absolutt bandtvangsbestemmelse i loven om hundehald. Lokal forskrift om utvida periode finn du her.