Kommunevåpen Vang kommune

 Som følgje av vedtak i Stortinget 19. januar 2021 er det opna opp for at kommunar med lågt smittetrykk kan tillate skjenking av alkohol til matservering på stader med godkjent skjenkeløyve.

Legatmidler kan berre søkjast av skuleungdom frå Vang som vil utdanne seg i musikk,lege/tannlegeyrket eller veterinær.

Vilkåra for å kunne søkje er at legatsøkjer gjennomfører høgare utdanning innan musikk,lege/tannlege eller veterinær.

Kommunevåpen Vang kommune

 Grunna nye nasjonale smittevernreglar vil Vangshallen og dei andre samfunnshusa vera stengt for all aktivitet inntil vidare, I fyrste omgang fram til 18 januar 2021

 

 

Kommunevåpen Vang kommune

Misfarginga  vatn skyldas at det blir reven laus forureining som sit i røra når det er stort forbruk i området. Vatnet er likevel trygt å bruke.

Vang kommune får melding om at vatnet på Tyin/Filefjell er brunt.

Julelunsj

Denne hausten har Vang frivilligsentral og Vang folkebibliotek invitert til ‘niste med noko attåt’ kvar måndag i lunsjpausen. Her har både pensjonistar, andre heimeverande, og folk som jobbar i området, møttest over nistepakka og ein kaffikopp.

Kommunevåpen Vang kommune

 Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 3.desember i henhald til kommunelova § 14-3.

    

Under strenge koronatiltak kunne bibliotekar Marianne Riste og leiar av Frivilligsentralen, Marte Tangen, ynskje velkomentil bokkveld og utdeling av Positivprisen onsdag kveld.

 De kan treffe Kommune-Kari på nettsida vår. Ho kan hjelpe dykk med å finne fram til informasjon på nettsida, og svare på enkle spørsmål.

Telenor skal bygge ut høghastigheitsbreiband i Valdres. Dei neste vekene vil ein representant frå Telenor besøke husstandar i utbyggingsområdet. Dei tek smittevern på alvor, og vil halde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom kvart besøk.