Den nye rådmannen i Vang, Erlend Haaverstad, hadde sin fyrste dag måndag 12. august.

 

Informasjon om skuleskyss og tider for skulebussane finn du hos Opplandstrafikk. Klikk på overskrifta her for å finne lenkje. Dei som har skyss med drosje vil få informasjon pr. tlf. eller SMS.

 

Vang kulturskule har sin første undervisningsdag måndag 19. august. Kulturskulen vil sende ut undervisningstid for kvar enkelt elev veka før skulestart.

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturskulerektor Oddbjørn Skeie. Vel møtt til eit nytt og spennande år i Vang kulturskule!

 

Elevane i 1.-10. klasse er velkomne til nytt skuleår på Vang barne- og ungdomsskule måndag 19. august 2019 kl. 09.00.

Vel møtt!

Dei som ønsker å leige Vangshallen eller samfunnshusa i Øye, Åsvang og Høre skuleåret 2019-2020, må sende søknad innan 20.8.2019.  

Førehandstemming frå 12.august til og med 06. september på kommunehuset måndag til fredag kl. 08.30 – 15.30. Hugs legitimasjon!

 

Det er ein generell og absolutt bandtvangsbestemmelse i Hundeloven for perioden 1.april – 20.august. 

Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hjå fleire harar i Innlandet.  Det er p.t ikkje påvist harepest i Vang kommune, men mellom anna ved Fiskeløyse i Vestre Slidre kommune.

Vang kommune vil difor tilrå at alle følgjer råda frå Fylkesmannen i Innlandet:

I sommar skal Eidsiva Nett laserskanne og fotografere stramnettet ved hjelp av helikopter. Føremålet  er å dokumentere straumlinene og traseen linene går i nøyaktig, og kartlegge skogen rundt linene, for å oppdage og forebygge potensielle feil som kan føre til straumbrot. Arbeidet startar 1. juli og pågår etter planen ut august

Frå første august blir maksprisen endra til 3040,- Sjå tabell for nye satsar