I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette. Offentleg bading er stengt i skuleferiane.

Tveit bru på E16 blir stengd torsdag 15. september kl. 09.30 og blir opna måndag 19. september kl. 10.00. Den mellombelse brua skal fjernast.

Regjeringa har vedtatt at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 òg til risikogrupper mellom 18 og 64 år og gravide.

Dagens kommunestyremøte kan du følge her:

Kommunane i Valdres inviterer til ein spennande fagdag om plan- og bygningsloven med ekspertane i Holth&Winge AS. Påmelding innan 5. sept. til post@vang.kommune.no (merk påmeldinga med "Fagdag").

  • Stad: Fagernes kulturhus(kinosalen)
  • Dato: Fredag 9. september
  • Kl.: 0900 - 1500

Fagdagen er i hovudsak retta mot noverande(og framtidige) politikarar og administrasjonen i dei respektive kommunane, men den er og særs aktuell for ulike interesseorganisasjonar, utviklarar og entreprenørar i regionen eller grunneigarar som har planar om framtidig utvikling av eit område. Ser det interessant ut? Meld deg på!

Program for dagen finn du her: Program fagdag 9 sept. (PDF, 167 kB)

Arrangementet er gratis. Servering av lunsj og kaffe.

På kommunestyremøtet 8. september kjem Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) saman med Statsforvaltaren i Innlandet (SFIN) for å halde orienteringar om situasjonen med fare for ras og flaumbølgje ved Skutshødn.

Alle kommunale ladepunkt er no sett i drift igjen. 

Fristen for å søke straumstøtte er 7.september klokka 13:00.

Ordninga gjeld i perioden april 2022 til mars 2023, og vi legg opp til ei søknadsrunde kvart kvartal. Det kan no søkast om støtte for perioden april-juni 2022.

Telenor er i ferd med å fasa ut koparnettet i Noreg, og i samband med dette har Valdres kommunane bestemt seg for å byta til mobilt sentralbord med mobiltelefonar på avdelingane i kommunen.

Frå 1. april til 20. august er det ein generell og absolutt bandtvangsbestemmelse i loven om hundehald. Lokal forskrift om utvida periode finn du her.