Kommunestyret vedtok fylgjande i møte den 15.20.2020 sak 067/20 - reguleringsplan E16 Øylo - Hålimoen (plan-ID: 2018003):

Onsdag 4. november kl. 19 inviterer Vang folkebibliotek til litterær samtale mellom forfattar Kjersti Annesdatter Skomsvold og litteraturkjennar Kirsti Baggethun
 

Dette er spørsmålet ein gjerne stiller seg om ein er engasjert i utvikling av bygda vår. Kven er vangsgjeldingen, og kven vil vi vere?? Kva skal vi leve av i framtida? Kva skal kulturlivet vårt bestå av? 
 

Tør du? Vang kulturskule starter opp eit monologkurs i teater på Åsvang  på fredagar framover til jul.

Prøver som er tatt av vatnet, viser at det er trygt å drikke.

Vaksinering av risikogrupper skjer no i oktober ved Vang legekontor
Vaksinering mot sesonginfluensa er tilrådd for:

Gje på butikkane eller digitalt

Dør-til-dør-besøk er bytta ut med bøsser på butikkane og digital innsamling i år.

- De første sangene jeg skrev, var spede forsøk på å gi en stemme til den stemmeløse naturen, har Moddi sagt om sin motivasjon for å starte med musikk. 

Onsdag 14. oktober kjem artisten til Vang Folkebibliotek for å snakke om nettopp dette: naturen og musikken. Korleis leve som artist i koronaen og klimakrisa si tid?  

Kommunevåpen i fargar

Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 02.11.20

Av ovanfor nemnde legat skal det delast ut stipend til ungdom som er busett/har folkeregistrert adresse i Vang i Valdres og som tek utdanning ut over grunnskulen.