No kan du få Kommune-Kari som app på telefonen.

 Tysdag 20. april gjekk dei 21 tomtene i Føsselie i Ryfoss ut for sal.

 

Fyrste trinn i planen for opning av landet blir gjennomført natt til fredag 16. april. Du kan lese regjeringa si pressemelding 13.04.2021 her. 

Kort fortalt går dette fyrste trinnet ut på å reversere dei nasjonale tiltaka som vart innført før påske. 

Vaksinering i Vang kommune er kome godt i gang og me har så langt vaksinert 309 personer med fyrste dose og 113 personar med andre dose (per 12.04.2021). Det blir vaksinert etter prioriteringslista frå FHI. Det er ikkje naudsynt å bestille time og vaksinering er gratis. Vang kommune er førespegla å få 8 glas med vaksine i veke 15 og 7 glas i veke 16. Dette svarar til om lag 105 dosar med vaksine.

 Lokal smittevernforskrift vart vedteke av kommunestyret med verknad frå 26. mars til og med 6. april.  I samråd med kommuneoverlege vert forskrifta ikkje forlenga utover 6. april.

Regjeringa har gitt midlar til kommunane for at kommunane skal kunne støtte opp om lokale verksemder der statlige ordningar ikkje  treff godt nok. Lokale tilhøve skal bli lagt til grunn.
Vang kommune har fått tildelt 250.000 kr.

Søknadsfrist 20.4.2021.

Vil du vere med å skape innovative moglegheiter for Vang kommune? Som ein del av GNIST-programmet er det lyst ut ei innovasjons-konkurranse. Konkurransen er eit samarbeid mellom DOGA, innovasjonsklyngen Nordic Edge, Distriktssenteret, Vang kommune og Innlandet fylkeskommune. 

Frist for å sende inn forslag er 7. juni 2021. 

Det er tilbod om testing kvar dag gjennom påskeveka. Etnedal, Vang, Øystre Slidre og Vestre Slidre har avtale om felles opplegg for testing frå skjærtorsdag til 1. påskedag. Det er viktig at pasientar som har god allmenntilstand køyrer sjølve og ikkje brukar drosje. Testing for koronavirus i påskaveka vil bli gjennomført slik:

Morten Johan Johansen har fått jobben som kommunalsjef for landbruk og teknisk i Vang kommune. Han kjem frå ein leiarjobb i Kings Bays AS på Svalbard og tek med seg brei erfaring frå privat næringsliv og statleg verksemd inn i kommunalsjefstillinga.

 Vang kommunestyre fastsette i møte den 25. mars 2021 mellombels forskrift om førebygging av koronasmitte. 

Forskrifta trer i kraft 26. mars 2021 og gjeld til og med 6. april 2021.

Dette inneber mellom anna krav om bruk av munnbind i butikkar, bibliotek, serveringsstadar, kollektivtransport, taxi og innandørs arrangement, samt tydelege avstandsreglar i skiheisanlegg.