Vang kommune er ein av 6 kommunar som har blitt valt ut til å bli med i forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing. Omgrepet catskiing nyttast om å transportere skiløyparar med løypemaskin eller beltevogn, slik at dei kan renne ned att utanfor preparert skibakkar. Raudalen Alpin og Tyin-Filefjell Utvilking vil samarbeide med kommunen om å etablere beltebilløyper. Beltebilløypene skal vere ei forlenging av eksisterande skiheis. Vang kommune startar no arbeidet med å utarbeide ei lokal forskrift, forskrifta vil bli sendt på høyring.

Vegen blir delvis stengt for gjennomkjøring på dagtid.

Det er forsatt problem med bookingsystemet til Vangshallen.

Måndag 16. september skal det monterast satellittreflektorar på Skutshorn. Det vil bli ein del helikoptertransport under Skutshorn denne dagen.  

Nytt kommunestyre for 2019 - 2023 er no klart.

 

Fylkesmannen i Innlandet er blitt tildelt midler for en ny satsings innen fjellandbruket i Innlandet. Dette er en 3-årig satsing med oppstart i 2019. Innlandet er én av de fire regionene der en skal ha en spesiell satsing innen fjellandbruket i perioden 2019-2021; Vestfold og Telemark, Oslo og Viken, Trøndelag og Innlandet.

Den nye rådmannen i Vang, Erlend Haaverstad, hadde sin fyrste dag måndag 12. august.

 

Informasjon om skuleskyss og tider for skulebussane finn du hos Opplandstrafikk. Klikk på overskrifta her for å finne lenkje. Dei som har skyss med drosje vil få informasjon pr. tlf. eller SMS.

 

Vang kulturskule har sin første undervisningsdag måndag 19. august. Kulturskulen vil sende ut undervisningstid for kvar enkelt elev veka før skulestart.

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturskulerektor Oddbjørn Skeie. Vel møtt til eit nytt og spennande år i Vang kulturskule!