Det er meldt om eit nytt positivt smittetilfelle i går og eit  nytt i dag. Begge smittetilfella har kjent smitteveg og stadfestar positiv sjølvtest. 

 

(STATSFORVALTEREN): Været fredag 19. november førte til stedvis brutale skader på skogen i Innlandet. Statsforvalteren samarbeider med skogeierorganisasjonene og forsikringsselskapet Skogbrand om å skaffe oversikt over skadeomfanget.

Ei god nyhende i dag er at det sidan torsdag 18. november berre er registrert eitt nytt smittetilfelle i Vang. Smittetilfellet har kjent smitteveg. Det er ikkje venta fleire testsvar i dag. 

 

 Her er siste nytt frå kommunen. 


-    Kommunen har satt krisestab på kommunehuset fredag ettermiddag.
-    Så langt kommunen har oversikt over er det straum i heile kommunen
-    Etter det kommunen har fått opplyse er det bortfall av telefon og nettverk i store deler av kommunen, grunna brot på hovudlinje til Valdres og inntil kommunen sørfrå.

Det vil og i år vere mogleg å søke om Drømmestipendet via Vang kommune. Det er i år 50 stipend på kr 30 000,- som skal delast ut.

Kreftforeningen er en av landets største bruker- og interesseorganisasjoner, med 115 200 medlemmer, 25 000 frivillige, 200 medarbeidere og tusenvis av givere og støttespillere som skaper gjennomslag for kreftsaken.
Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. 

I Valdres har kreftforeningen følgende tilbud:

  • Kreftforeningens følgetjeneste
  • Treffpunkt for barn og unge som pårørende
  • Kreftforeningen Temakafé

 

Er du førebudd? DSB inviterer alle norske kommunar til å være med på Eigenberedskapsveka 2021. Målet er at innbyggjarane skal bli betre førebudd på å klare seg sjølv i ulike kriser.

 Tysdagar kl 13-14.30 inviterer Vang folkebibliotek og Vang frivilligsentral til datakafé.

De som ikke fikk navn 

Kunstutvalet i Vang ynskjer velkomen til ei innhaldsrik opning laurdag 30. oktober klokka 13.00.