Vang formannskap hadde i møte torsdag 6.september oppe som sak den nye kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet for tidsrommet 2019-2022. Det vart vedteke å legge denne planen ut på høyring, og Vang kommune legg ut planen til høyring i tidsrommet 18.september – 19.oktober. Planen har fått med ønska endringar frå formannskapet.

 

Parken

Det blir i dag offisiell opning med snorklypping og informasjon, samt moglegheit til å prøve anlegget.

Alle er velkomne!

skilt

Onsdag 19. september kl 19.00 startar Vang frivilligsentral opp med studiegruppe for dei som les køyreteori, på Vang folkebibliotek.

Jon Heimlid stiller som frivillig lærar, han har mykje erfaring med både praktisk og teoretisk køyreundervisning. Studiegruppa held på kvar onsdag fram til 21. oktober, og er ope for alle som les til teoriprøva.

Vel møtt!

 

Båndtvang

Eigar eller innehavar av hund i Vang kommune skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå 1. april til og med 10. oktober slik at den ikkje kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjørfe, rein, hest eller vilt, herunder viltet sitt egg, reir og bo.

Du kan lese heile forskrifta om bandtvang i Vang kommune her. (PDF, 4 MB)

 

Tveit

Laurdag 22. september kl 11:00 er det igjen klart for fotballturnering på Tveit stadion. FK Vang, Vang mottakssenter, Innovangsjon og Vang frivilligsentral står bak arrangementet som no blir arrangert for 4 gong.

haustblad

Badstovekveld, forteljarkurs, jordbruksdebatt og sykkelforedrag med Makken - det er nokre av godbitane du kan få med deg i haust på folkebiblioteket og frivilligsentralen i Vang.

 

 

3D bilde, aktivitetspark

I desember 2017 fikk Vang kommune tildelt kr 300 000,- av Sparebankstiftelsen DnB til etablering av Aktivitetspark. Det ble nedsatt en prosjektgruppe for å jobbe med utarbeidelse av dette prosjektet gjennom våren.

Logo bra mat.png

Gågrupper, gruppetrim, og styrketrening, berre for å nemne noko.

 

Buss

Informasjon om skuleskyss og tider for skulebussane finn du nedanfor, og dei som har skyss med drosje vil få nærare informasjon om dette pr. tlf. eller SMS.

Oppland fylkeskommune skal ruste opp og asfaltere fv. 289 mellom Skammestein og Ødegård. Arbeidet på fv. 289 "Eggåsen" settes i gang 6. august, og førar til at vegen vil vere stengt for gjennomkjøyring mellom 0700 og 1700 måndag til torsdag kvar veke frå 6. august til 15. oktober.

Alternative veger i anleggperioden er E16/fv.51 via Fagernes for alle kjøyretøy. Mindre kjøyretøy kan og nytte fv. 268 Røn-Rogne. Oppdatert trafikkinformasjon finner du her.