Røde kors tilbyr gratis jule- og nyttårsferie til familiar med låg inntekt. Feriane arrangerast på Merket Røde Kors senter i Valdres.

I samarbeid med Norsk tipping deler Norsk kulturskuleråd kvart år ut 100 stipend à kr 15 000,- til unge kunstutøverar i heile landet.

Er du ein privatperson som skal invitere til konfirmasjon, 60-årslag eller eit anna større selskap? Eller eit frivillig lag eller ein liten bedrift som arrangerer konsertar, seminar eller idretts-event? Då er du velkomen til arrangørkurs på Vang folkebibliotek, onsdag 20. november kl 19.00!Terapibassenget er mellombels stengt. Det store bassenget og garderobane er framleis opent.

Statens vegvesen legg i samarbeid med Vang kommune eit forslag til endring av reguleringsplan ut til offentleg ettersyn i perioden 05.11.2019 til 19.12.2019. Sjå vedlagte plandokument. Desse er og tilgjengeleg på nettsidene www.vegvesen.no/Europaveg/e16oyeeidsbru og på kommunehuset i Vang.


Vegen vert delvis stengt mellom Nordigarden og Seterhaugen i ca. to veker frå og med måndag 14. oktober grunna vegarbeid.
Vang kommune beklagar ulempene dette medfører.

Det blir no jobba med å skaffe ein ny leverandør av booking-program.

I og med at me har mista all informasjon på bookingsida vår, gjer me oppmerksam på kan det oppstå dobbel-bookingar, eller at bookingar rett og slett har blitt borte.

Geologar frå NVE region øst og Skred AS har vore på befaring, til fots og med drone, etter skredet som gjekk i går kveld. NVE drog ut til rasområdet omlag klokka 12, etter ei kjapp orientering hjå Vang kommune. Litt før klokka 15 var dei tilbake for oppsummeringsmøte med politi og kommune.

Kommunevåpen i fargar

Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 06.11.19

Vang folkebibliotek og Vang Frivilligsentral ynskjer alle barn velkomen til ein spennande haustferieveke med film og musikkteater