Frå natt til torsdag 24.november blir fylkesveg 51 over Valdresflye nattestengt.

Hovudutval for utvikling inviterer til ope møte om motorferdsel i utmark tysdag 22. november på VBU.

​​Torsdag 24.11.22  Er det drop in på biblioteket kl.  13 – 17

 

Møte i kommunestyret 17.11.22 kan de sjå her:

Informasjon frå Statsforvaltaren i Innlandet.

Vang kommune er sertifisert som trafikksikker kommune gjennom Trygg Trafikk. Trygg Trafikk har kvar månad eit nytt fokusområde for å sette fokus på trafikksikkerheit og begrense ulykker i størst mogleg grad. Denne månaden er temaet: bruk bilbelte.

Hovudutval for utvikling inviterer til ope møte om motorferdsel i utmark tysdag 22. november på VBU

Det blir presentasjon av vegetasjonskartlegging i Vang som vart utført i 2020 og 2021. 

Denne veka er det nasjonal eigenberedskapsveke. Urolege tider i Europa og andre plassar i verda påverker også dagleglivet her i Vang.

Her er retningslinene knytt til vedteke ordning om straumstøtte for næringslivet i Vang.