Julestemning.jpg

Det blir stemning og høgtid i kyrkjene denne jula. Nytt i år er det at det blir "Julekveld i fjellet" 26. desember i St. Tomaskyrkja på Filefjell.

 

Me har tradisjonelle juleblomster for sal. I tillegg til dette lagar me flotte advents- og julegrupper etter ynskje. Me har og spesialisert oss på allergivenlege julegrupper.

 

Ordførar, rådmann og personalkonsulent hadde, tradisjonen tru, invitert tilsette med 25 års teneste til markering i Sørre Hemsing måndag ettermiddag. Vertskapet stilte med velsmakande,  tre rettars middag noko jubilantane sette stor pris på. Ordføraren sa i si takketale til dei tilsette at han var imponert over all den fagkompetansen dei har tileigna seg, og han takka på vegne av Vang kommune for solid innsats i alle desse 25 åra.

Kartverket har reist namnesak for å fastsetje lovleg skrivemåte av 15 stadnamn og gardsnamn, med ulike for- og etterledd.

Åsta Brenna hadde som vanleg laga til eit variert program under bokkvelden i Vang onsdag kveld.

Frå Gudbrandsdalen stilte Endre Sjåk og Pål Svindland som formidla boka Markens Grøde av Knut Hamsun. Det er i år 100 år sidan boka vart gjeven ut. Torodd Lybeck fortalde om boka si 222 fossar i Valdres og viste fine bilete frå fleire av fossane i Vang.

Sørre Hemsing stilte med god traktering og Libris Fagernes selde bøker. Lennart Krohn-Hansen orienterte om sitt forlag og det var også mogleg å få kjøpt bøker han har gjeve ut.

Siste post på programmet var utdeling av Positivprisen for 2017. Magnor Wigdel får prisen for å stille opp i ulike lag og organisasjonar og han  har bidrege svært positivt i mange aktivitetar i Vang dei siste åra.

 

 

Torsdag 14. desember kl 11.30 inviterer vi til fleirkulturell julelunch på biblioteket/frivilligsentralen i Vang. Det blir gratis julemat, historier og song frå mange ulike land, mellom andre Nigeria, Bosnia og Etiopia.

Vang kommune har fått nye nettsider! Dei nye sidene skal gjere det enklare for deg å finne nyttig informasjon frå kommunen. Dei gamle sidene er borte, og vi håper at dei nye sidene gjer det enklare å finne fram. 

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 ligg no ute til høyring fram til 1. desember. Formannskapet behandlar framlegget på nytt 7. desember og vurderer då innkomne innspel. 

Frista for å kome med innspel til sentrumsplanen gjekk ut på onsdag. Engasjementet i Vang er bra!

Alle godkjende TT-brukarar får i desse dagar informasjonsbrev om at  TT- ordninga blir 0-stilt og alle må søkje på nytt. Dette er i tråd med dei fylkeskommunale retningslinene.