Kommunevåpen

På vegne av Statens vegvesen, vert endring av reguleringsplan med planID 2013004 Eidskroken massedeponi, lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for å komme med merknadar er sett til 28. februar 2019.

Skaperkraft Valdres

Hørt om "makerspace"? Valdreskommunene har et felles prosjekt i gang denne vinteren. Tanken bak er at vi ville være tjent med om næringslivet i dalen får flere ben å stå på. Det er stadig flere jobber som kan gjøres fra hvor som helst. Da er det lurt at «våre» folk får kompetanse på disse tingene.

Wiliam Dalen - Drømmestipend_resize

Det er no opent for å søke om å bli nominert til Drømmestipendet i Vang kommune, og dersom du ønsker å søke så treng vi denne informasjonen om deg:

Namn, adresse, kva år du er født, telefonnummer og E-postadresse.

Vidare må du velge ein av desse kategoriane; dans, musikk, teater, skapande skriving, sirkus, visuell kunst og annet. Du må ha eit bilde av deg i breidde format, ei beskriving av deg sjølv, beskrive din draum (viktig!) og du må ha med dokumentasjon av det du ønsker å formidle. Det siste kan for eksempel vera ein link til Youtube eller andre opplastingsplassar.

Du treng ikkje vere elev i Vang kulturskule for å søke, alle i Vang kan søke. Ein må vere født tidlegast i 1999 og seinast i 2006. Vang kommune har tidlegare hatt fleire som har fått Drømmestipendet, som for eks Ola Lajord og Margrete Daae Mæland.

Her er link til Drømmestipendet, sjå gjerne på tidlegare innsendte søknadar: https://www.drommestipendet.no/

Søknad skal sendast til Oddbjørn Skeie, mail oddbjorn.skeie@vang.kommune.no tlf 61369423. Ta gjerne kontakt med han om du lurer på noko.

Bildet er frå 2017, då fekk William Alexander Dalen Drømmestipendet. På bildet er og Ole Christian Østrem frå Norsk tipping og Finn Helge Lyster frå Norsk kulturskuleråd.

Fristen for å søke til Vang kommune er 28.januar.

Screen-Shot-2016-03-25-at-16_24_03

Barnehage: Søknadsfrist til årets hovudopptak til barnehageplass er 1. februar, og søknaden må registrerast elektronisk.

SFO: Det blir SFO- tilbod før og etter skuletid  på Vang barne- og ungdomsskule (VBU) og SFO- tilbod i skuleferien dersom det er min. 4 barn påmelde, og søknaden må registrerast elektronisk.

Søk om barnehageplass eller SFO her.

Nærare informasjon kan de òg få i barnehagane, på VBU eller på skule- og kulturkontoret.

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. februar 2019, og søknadsfrist for SFO er 1. mars 2019.

 

Kommunevåpen

Kommunestyret behandla i møte 14.12.2018 sak 066/18, planprogram Raudalen 93/4.

 

25år2018

Vang kommune heidra Borgny Kvien og Elisabeth Hålien for 25 år i kommunal teneste. Markeringa fann stad i Sørre Hemsing og vertskapet der serverte som vanleg særs god mat.

Ordføraren overrekte takk og gode ord til jubilantane, gåvekort og vakre blomar frå Lund Arbeidsbase. Elisabeth har i hovudsak hatt sitt virke innan miljøtenesta, no som leiar, medan Borgny har arbeid både i barnehage og skule, no arbeider ho ved VBU.

Takk for innsatsen og lykke til vidare!

 

Positiv1

Som avslutning på ein innhaldsrik bokkveld i Vang folkebibliotek i går kveld, kunne ordførar Vidar Eltun overrekke Positivprisen for 2018 til Gudrun Gustavsen og Margrethe Ann Fagerheim.

5971831_3705968

Frå og med fyrste januar 2018 vart Vang kommune sitt brann- og feiarvesen innlemma i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS (heretter VBRIKS) som er eit selskap eigd av 5 kommunar i Valdres.

Filefjell

Ein avtale mellom partane vart underteikna 12. november 2018, og formaliserer i stor grad den kontakt som nokre år har vore i gang med om lag to årlege møter.

Vi ynskjer å gjere avtalen kjend både blant hyttefolk og i kommuneorganisasjonen slik at dette blir eit møtepunkt der tema kan drøftast på ein strukturert og effektiv måte.

Du kan lese heile avtalen her (PDF, 734 kB).

 

Beredskap

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerar som det skal. Livet i Noreg er imidlertid heilt avhengig av blant anna strøm, vatn og internett – og nettopp det er vår største sårbarheit.