Vang kommunestyre vedtok i sitt møte den 18. juni 2020, sak 046/20 å leggje forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 på høyring jf. plan og bygningslova §10-1.

 

 

Frå 1. juli til 15. august har sentralbordet og kommunehuset opningstid frå kl. 09:00-15:00.

Kampen mot koronaviruset er ikkje over – heller ikkje i Innlandet.

I samband med kartkontroll vert nokre eksisterande gjerde, synlige grensemerke med meir, målt på Kviissyndin i juli og august 2020.

Kriseleiinga i Vang kommune opna for aktivitet i Øye og Åsvang samfunnshus frå 1. juni, og Høre samfunnshus og Vangshallen (inkludert klatreveggen) frå 20. juni.

Det blir klubb kvar vekedag i veke 26, 27 og 28 (dei tre vekene etter skuleslutt), kl 11-15.

Det er stor pågang om korleis ein skal forhalde seg til smittevernreglar og retningsliner i samband med Covid-19. Skal du starte opp aktivitetar og tilbod, må du setje deg inn i regelverket, og lage ein plan for korleis du kan drifte innanfor dette.

Opningstider: måndag, tysdag, torsdag og fredag 10.00 – 15.00. Onsdag stengt.

I ei viss bok står det at det er ei tid for alt. Og ikkje for å bli for bibelsk, men likevel; størst av alt er kjærleiken. Det denne koronapandemien har lært meg er kor høg kjærleik de som fritidsinnbyggjarar har til hytta eller leilegheita som de har her i Vang. Det skal me ta på alvor.