Vanleg gjerdehald utanfor offentleg veg og jernbane er regulert av lov om grannegjerde. Private avtalar går føre lova, dersom avtalane ikkje er i strid med lova. Les meir om gjerdehald her.

 I Vang kommune har me så langt vaksinert 549 personer med fyrste dose og 336 personar med andre dose (per 03.06.2021).

 Til orientering:
Opptaksutvalet hadde barnehageopptak i mars 2021, der utvalet drøfta saken om å «sette grense» for kvar ein kan søke barnehageplass.

Vang kommune tilbyr innbyggarar i kommunen å demontere og overta bygningsdelar som fast inventar, vindauge, dører m.v.
Arbeida utførast i tidsrommet 1 – 12.juni 2021 etter nærare avtale.

Andre trinn i planen for opning av landet blir gjennomført natt til torsdag 27. mai. Kort fortalt vil det opnast opp for at fleire kan samlast, og barnehagar og skule kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. 

Du kan lese regjeringa si pressemelding 21.05.2021 her.

 Totalt er no 177 personar fullvaksinert og 477 har fått den fyrste dosa (per 11.05.2021).  

 

No kan du få Kommune-Kari som app på telefonen.

 Tysdag 20. april gjekk dei 21 tomtene i Føsselie i Ryfoss ut for sal.

 

Fyrste trinn i planen for opning av landet blir gjennomført natt til fredag 16. april. Du kan lese regjeringa si pressemelding 13.04.2021 her. 

Kort fortalt går dette fyrste trinnet ut på å reversere dei nasjonale tiltaka som vart innført før påske. 

Vaksinering i Vang kommune er kome godt i gang og me har så langt vaksinert 309 personer med fyrste dose og 113 personar med andre dose (per 12.04.2021). Det blir vaksinert etter prioriteringslista frå FHI. Det er ikkje naudsynt å bestille time og vaksinering er gratis. Vang kommune er førespegla å få 8 glas med vaksine i veke 15 og 7 glas i veke 16. Dette svarar til om lag 105 dosar med vaksine.