Klynga frå Klokkarhaugen stakk av med sigeren i Gnist-programmet i Vang kommune. 

 

Resultat for Stortingsvalet i Vang finn du her:

Resultat for Vang kommune

 

 

 Offentleg bading er open i sesongen 15.september til 1. mai og følgjer skuleruta. 
I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette. 

 Samlivskurset  "Godt Samliv" og foreldrekurset "Trygghetssirkelen" startar opp i oktober. Kursa er gratis og er opne for foreldre i Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang.

Valdresbiblioteka set fokus på litteraturen. I perioden 28. august - 17. september på alle Valdresbiblioteka.
 

Her finn du informasjon om skuleskyss for skuleåret 2021/2022. 

Elevane i 1.-10. klasse i grunnskulen er velkomne til nytt skuleår på Vang barne- og ungdomsskule måndag 16. august 2021  kl. 09.00.

Vang kulturskule startar også opp undervisninga måndag 16. august 2021. Informasjon om tidspunkt for undervisningstimane får kvar elev beskjed om i eigen mail.

Vel møtt!

Denne veka sender Valdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. - Dette markerar starten på valet, seier direktør Bjørn Berg.

Frå den 10. august er det mogleg å førehandsrøyste til årets stortingsval i alle kommunane i landet. Før den tid sender Valdirektoratet ut valkort til alle som kan røyste.

Søknadsfristen er 15. september 2021.

Vang kommune er tildelt kr. 365.000 i kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. 

Fylkeskommunen er i gang med å utbedre strekningene på de to fylkesvegene som ble ødelagt i styrtregnet den 29. juli.