Tilskot til Nasjonale Turiststigar og friluftslivsaktivitet

Miljødirektoratet lyser ut tilskot til Nasjonale Turiststigar og friluftslivsaktivitet. Det er sett nye søknadsfristar for fleire av tilskotsordningane.

Det er fastsett nye søknadsfristar for tre av tilskotsordningane på friluftslivsområdet for tilskotsåret 2024:

  1. tilskot til friluftslivsaktivitet
  2. tilskot til tiltak i sikra friluftslivsområder
  3. tilskot til Nasjonale Turiststigar

Søknadsfristar

  • 20. november er ny søknadsfrist for søknadar til Miljødirektoratet om tilskudd til Nasjonale Turiststigar og for søknadar om friluftslivsaktivitet (nasjonale søkere).
  • 1. desember er ny søknadsfrist for søknadar til fylkeskommunane om tilskudd til friluftslivsaktivitet (lokale/regionale søkere) og om tilskudd til tiltak i statleg sikra friluftslivsområder.

Meir informasjon

Miljødirektoratet: Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Miljødirektoratet: Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)