Offentleg høyring for søknad om utsleppsløyve for Tyinkrysset reinseanlegg

illustrasjonsbilete - Klikk for stort bilete

Vang kommune har søkt om utsleppsløyve for Tyinkrysset reinseanlegg av Statsforvaltaren i Innlandet. Saksdokumenta blir lagt ut her for offentleg gjennomsyn.

Høyringsfrist er satt til 1. oktober 2023.

Innspel og merknadar kan sendast gjennom Statsforvaltaren i Innlandet sine nettsidar

Eller per post til:
Statsforvaltaren i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer
Merkast med sak 2023/3365 og tittel "Høyringsinnspel søknad om utsleppsløyve Tyinkrysset reinseanlegg". 

Det er Statsforvaltaren i Innlandet som behandler søknaden og eventuelle innspel. 

 

Saksdokument:

Saksdokument Statsforvaltaren i Innlandet (PDF, 94 kB) 

Søknad om utsleppsløyve Tyinkrysset reinseanlegg (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1 Føresegn reguleringsplan Vassverk og reinseanlegg (PDF, 357 kB)

Vedlegg 2 Plankart_Vassverk og reinseanlegg (PDF, 2 MB)

Saksdokumentane kan du og få fysisk på servicetorget på kommunehuset.