Administrasjon
Helse og omsorg
Landbruk og teknisk
Næring
Oppvekst, kultur og integrering
Politisk