Administrasjon
Helse og omsorg
Landbruk og teknisk
Næring
Politisk
Utdanning og kultur