Skip Navigation LinksVang > Tenester

Oppvekst, kultur og integrering

har overordna ansvar for barnehagar, grunnskulen (med skulefritidsordning), vaksenopplæring, introduksjonssenteret, kulturskulen, bibliotek, frivilligsentral  og samfunnshusa.

På kontoret for oppvekst, kultur og integrering finst for tida etatssjef, rådgjevar, barnehagestyrar/ -konsulent og kulturkonsulent/kulturskulerektor.

Etatssjef for oppvekst, kultur og integrering: Tommy René Stordal, Tlf.: 61369420

e-post: tomsto@vang.kommune.no

Rådgjevar skule, kultur, integrering: Solveig Rønneberg,Tlf.: 61 36 94 21
e-post: solveig.ronneberg@vang.kommune.no


BARNEHAGAR
Barnehagestyrar og konsulent er Yvonne Solemsli.
Ho er å treffe alle dagar; telefon 61 36 94 22
e-post: yvonne.solemsli@vang.kommune.no

Vang kommune har 4 barnehagar, ein i kvar krins.
Alle barnehagane tek imot ungar frå 1 til 5 år.


BARNEHAGANE

Fredheim
Tlf: 613 69490 / 91651849 / 91640836
e-post: fredheim.barnehage@vang.kommune.no

Åsvang
Tlf: 61368280
e-post: asvang.barnehage@vang.kommune.no

Høre
Tlf: 61369450 / 94802927 / 94814394
e-post: ryfoss.barnehage@vang.kommune.no

Øye
Tlf: 61368705 / 46917912
e-post: oye.barnehage@vang.kommune.no

Kulturkonsulent/kulturskulerektor: Oddbjørn Skeie, tlf. 61369423 / 95076539
 


SKULE
Vang barne og ungdomsskule, rektor Tor Nordås
Telefon: 61 36 94 31 / 47087727
e-post: tor.nordaas@vang.kommune.no

 

Søknad til barnehage og SFO (Føresetteportalen) :https://vang.ist-asp.com/vangpub/login.htm

Nullmobbing.no

 

Nullmobbing.no er ein nettstad med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettar

https://www.udir.no/nullmobbing/

Publisert av Line Margrethe Myhre. Sist endra 24.08.2017
Tommy-Rene Stordal

Tommy-Rene Stordal

Etatsjef for oppvekst, kultur og integrering

Telefon : 61 34 94 20

Mobil : 907 54 142

E-post

 

 

Teneste (1)
Tenestestad (1)
Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune