Skip Navigation LinksVang > Tenester

Introduksjonssenteret i Vang.

Vang kommune har frå 01.01.14 etablert sitt eige introduksjonssenter. Introduksjonssenteret har ansvar for opplæring i norsk for dei med rett frå Vang mottak og introduksjonsprogrammet for dei som er å busette i kommunen. Vi har i staben fire pedagogar og ein flyktningkonsulent.

Kommunen buset flyktningar etter avtale med IMDI og det foreligg no eit politisk vedtak på å ta imot 15 personar over ei 5 års- periode. Familiegjenforening kjem i tillegg. Norskopplæringa og Flyktningtenesta held hus på Lund Arbeidsbase og har felles leiar. Introduksjonssenteret arbeider etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrarar (introduksjonsloven) som har som formål å styrke nyankomne innvandrarar sin mogelegheit til deltaking i yrkes, samfunnsliv og økonomisk sjølvsstende.

Vår opningstid er måndag til fredag frå kl 08:00 - kl 15:30.


Ved spørsmål kontakt:

Introduksjonssenteret i Vang
v/ konstituert leiar Torill Trøen

Telefon : 61 36 95 83 / 915 20 590   E-post : torill.troen@vang.kommune.no

Postadresse : Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

 

Publisert av Line Margrethe Myhre. Sist endra 29.04.2014

Torill Trøen

Flyktningkonsulent

Telefon : 61 36 95 83

Mobil : 915 20 590

E-post

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune