Skip Navigation LinksVang > Stillingar
Stillingar

Ledige stillingar

Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Vangsheimen

 • Vikarar innan reinhald

Miljøtenesta

 • 100 % fast stilling for vernepleiar.
 • 94,3 % vikariat frå mai 2017 til og med 31.12.17. Ynskjer fortrinnsvis helsefagarbeidar, men relevant erfaring kan kompensere for manglande fagbrev.
 • Assistentar i BPA ordning.
 • Grindatun:
 • 40,73 % fast nattevaktsstilling, med 20,38 i lønsbrøk. Mannlege søkjarar prioriterast.
 • 13,69 % fast helgestilling
 • 13,69 % vikariat helgestilling frå 01.06.17. Moglegheit for fast tilsetjing.
 • Bakkehaugen:
 • 25,47 % vikariat helgestilling for assistent frå 17.04.17 til og med 23.03.18.
 • 22,54 % vikariat helgestilling med 18,78 lønsbrøk. Inneheldt nokre nattevakter i tillegg til helg. Moglegheit for fast tilsetjing.
 • 16,12 % fast helgestilling

 

Me har behov for sjuke – og vernepleiarar, helsefagarbeidarar, heimehjelpar og assistentar, innan Miljøtenesta, Vangsheimen og Heimetenesta for sommaren 2017. Me treng også nokre sommarvikarar til kjøkken, og til reinhald.

 

Meir info (1)
For tilsette (1)
Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune