Skip Navigation LinksVang > Stillingar
Stillingar

Ledige stillingar

Vang kommune har lagt til rette for elektronisk søknad på stilling. Inne i artikkelen finn du lenkje til vårt elektroniske søknadsskjema og oversikt over dei stillingane som til ei kvar tid er ledige. Vi ynskjer søknad med cv via vårt digitale søknadssenter. For å nytte deg av dette tilbudet trykkjer du på lenkja; "elektronisk søknad". Du kjem da inn i vårt søknadssenter der du må oppgi e-postadressa di. Deretter registrerer du deg som ny brukar og får straks passord sendt til e-postadressa di. Du må og oppgi arkivsaksnummer som står i utlysinga for den stillinga du søkjer. Håper instruksjonane du får undervegs gjer det greit å søkje elektronisk.

Det er og høve til å sende søknad i posten til:
Vang kommune
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

Vangsheimen Korttidsavdeling/heimesjukepleie

 • 2 x 100 % vikariat for sjukepleiar/ vernepleiar med relevant erfaring, ut 2017 med moglegheit for forlenging. Søknadsfrist 31.januar 2017
 • 85,44 % vikariat for helsefagarbeidar, ut januar 2018

Miljøtenesta

 • 94,3 % vikariat for helsefagarbeidar, fordelt mellom Bakkehaugen og Grindatun, ut 2017
 • Fast 73,71 % stilling som brukarstyrt personlig assistent. Ynskjer kvinnelige søkjarar.
 • 21,13 % vikariat på barneavlasting, ut august 2017. Kan kombinerast med stilling som brukarstyrt personlig assistent med 15-20 timar i månaden.
 • 16,12 % fast helgestilling ved Bakkehaugen
 • 13,69 % fast helgestilling ved Bakkehaugen
 • 13,69 % vikariat helgestilling ved Grindatun
 • Vikarar i personleg assistent – ordning
 • Barneavlasting i barnets heim – ca 2 timar i veka
 • Barneavlasting i avlastingsleil.
 • 2 x 13,38 % helgestilling
 • 22,30 % kvar tysdag ettermiddag

Vang kommune har ledig 100 % legestilling ved Vang legekontor frå 01.03.2017 til og med 28.02.18, med moglegheit for forlenging.

Kommunen ligg øvst i Valdres, i svært naturskjønne omgjevnader og med rike moglegheiter for friluftsliv vinter som sommar. Kommunen har omfattande kulturliv, og full barnehagedekning.

Her i Vang kan du leve eit godt liv! Besøk gjerne www.vang.kommune.no og www.vangivaldres.no for bilete og fakta om kommunen.

Meir info (1)
For tilsette (1)
Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune