Skip Navigation LinksVang > Off.ettersyn
Kyr på sætra

Vang kommune har no høyring på to dokument: Forskrift om nedsett konsesjongrense for eigedommar til bustadsformål og retningsliner for frådelingar. Frist for å kome med merknadar til desse er sett til 6. november 2017.

Dokument

Hovudutval for utvikling vedtok den 21.3.2017 å fremje sak om Utgard Næringsområde og la planforslaget ut på høyring og offentleg ettersyn. Målet med planen er å regulere eit område til plastgjenvinnig.  

Hovudutval for utvikling vedtok i møtet den 21.03.2017 (saksnr. 023/17) å leggje detaljreguleringsplanen for Reikesteinsøddin (plan-ID: 2015008) ut på offentleg ettersyn og høyring.

Her kan du sjå saksframlegget med tilhøyrande dokumentasjon.

Flekuturelt.JPG

Vang kommune varslar med dette om oppstart av planarbeid i Vang sentrum. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for vidare utvikling av Vang sentrum.

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune