Skip Navigation LinksVang > Kart

Digitale kartløysingar i kommuna

Kommunen har flere digitale karttjenester. Her finner du en oversikt med ei kort forklaring. Klikker du på biletet går du vidare til den aktuelletenesta. Kommunas kart er ein del av Valdreskart, eit kartsamarbeid mellom dei seks Valdreskommunane. 

Sist endra 05.07.2016

Enkelt webkart [Enkelt webkart] tilpassa bruk nettbrett og smarttelefonar. Her er bakgrunnskart, arealplanar, pågåande byggetiltak og eigedomskart. 

Teknisk webkart - Klikk for stort bilete

[Teknisk webkart] er meir avansert og inneheld det meste ein treng til ei kartløysing. Bruk denne om du treng situasjonskart, gardskart, matrikkelinformasjon osb. Det er også mogleg å ta ut vektorkart gjennom Infoland her.
Anbefalt nettlesar er Chrome eller Firefox.
 

PlanDialog - Klikk for stort bilete [PlanDialog] er ei kartteneste som syner oversikt over pågåande og vedtekne arealplanar i kommuna. Her er det mogleg med innsyn i offentlege dokument knytt til saken samt mogleg å sende innspel til planar på høyring. Anbefalt nettlesar er Chrome eller Firefox
 

Valdreskart er eit samarbeidsprosjekt mellom dei seks Valdres-kommunene. Kart på internett gjev mange moglegheiter for innbyggarane, hytteeigarar og andre interesserte til å finne ulike typer informasjon som ligger i kartet.

Her kan du:

- få opp kart over eigedomen din.

- sjå på flybilde frå nærområdet.

- søke på stadnamn og adresser.

- tenkjer du å byggje kan tenesta nyttas til å ta ut situasjonskart over det aktuelle området.

- søke opp interessepunkt. Her kan ein på ein enkel måte finne ut kva  legekontor, helsestasjon, skole og barnehage ligg i kommuna.

- enkelt gå til nabokommunanes heimesider eller velge den aktuelle kommunen når du er inne på kartsida.

- sjå kart i 3D (krev Internet Explorer).

Kari Birgit Lien

Kari Birgit Lien

Oppmålingsingeniør

Telefon : 61 36 94 73

Mobil : 489 91 849

E-post

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune