Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 02.07.2015
Byggsøk

Frå 1. juli kan du utføre ein del byggetiltak på regulerte tomter utan å søkje, og utan å varsle naboen. Det er mange føresetnader som må vera oppfylte, og du finner god og nyttig informasjon på heimesida til "Direktoratet for byggkvalitet".

Du kan sjølsagt også få informasjon ved å kontakte Vang kommune, Teknisk etat.

Publisert 23.06.2015
Logo Husbanken

1. oktober lanserer Husbanken elektronisk søknad for bustøtte. Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har låg inntekt og høge bukostnader.

Bustøtteordninga er eit samarbeid mellom Husbanken og kommunen / NAV. Husbanken fattar vedtaka, men her i Vang er det NAV som har all kontakt med deg som søkjar.

Publisert 02.06.2015
VLMS.jpg

I går opna ordføraren vår, Vidar Eltun, intermediæravdeling og kommunale akutte døgnplassar (KAD) på VLMS.

Denne avdelinga eig og driftar Valdreskommunane i fellesskap, og skal dekke behov me ikkje greier å tilby i den einskilde kommune, men som heller ikkje treng sjukehusinnlegging. Valdres har 10 intermediærplassar og 2 KAD plassar.  Dei kommunale, akutte døgnplassane er mellom anna observasjons- og avklaringsplassar for legevakt.

Vang kommune er stolte over å vera ein del av dette prosjektet, og gratulerer Valdres med opninga!

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune