Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 16.02.2016
Din utvei

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Publisert 02.02.2016
Dokument

Legekontoret minner om at det er mogleg å tinge time elektronisk. Du går inn på pasientsky.no og loggar deg inn med din bank-ID eller Smartkort. Resten forklarar seg sjølv! Men du kan ringe legekontoret og få rettleiing hvis du treng det.

Du kan også bestille fornying av resept på faste medisinar på det same systemet. Men førebels kan vi diverre ikkje få det til annleis enn at medisinane da må hentast på apoteket – eller du må ringe til apoteket sjølv for å gi beskjed om henting.

 

Publisert 06.01.2016
Plan.png

I tråd med plan- og bygningslova § 10-1 har Vang kommune starta på arbeidet med planstrategi for inneverande kommunestyreperiode.

Publisert 04.01.2016
Krapp sving

I møtet den 17.12.2015 vedtok kommunestyret kommunedelplanen for trafikktryggleik. 

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune