Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 03.12.2015
Positivpris2.jpg

Under ein elles fortreffeleg bokkveld på biblioteket i går kveld med Jon Fosse tolking ved Arnhild Litlere, langeleikspel med Brøtagutadn og opplesing og historieforteljing ved Sigfred Hovda, vart Positivprisen for 2015 delt ut av ordførar Vidar Eltun. Årets vinnarar er Egil og Terje Karlsen.

Publisert 26.11.2015
Kake

Vang Aldersheim opna 26.11.1955 og kan derfor i dag feire 60 år. I 1979 stod ein påbygd og utbetra  alders- og sjukeheim ferdig til ein kostnad av ca. 7 millionar. Ca 20 arbeidsplassar var det på heimen den gongen. Den 3. september 1998 stod nye Vangsheimen på oversida av E 16 ferdig. Saman med omliggande omsorgsbustader har Vang kommune eit tilbod for eldre og sjuke på mange nivå.

Publisert 10.11.2015
Legevakt

Det sekssifra  nummeret er: 116117 (uttalast: hundreogseksten-hundreogsytten).

Du kjem då til legevakta der du oppheld deg, uansett kvar i Norge du ringer frå.

Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Publisert 26.10.2015
Bok

Legekontoret har no opna for elektronisk tinging av time. Du kan gå inn på pasientsky.no og logge deg inn med din bank-ID eller Smartkort. Resten forklarar seg sjølv! – men om du ønskjer, kan du ringe til legekontoret og få rettleiing. Dersom du meiner det hastar med timen, bør du heller ringe. Dersom du ønskjer å tinge time for ein som ikkje har bank-ID (t.d. barna dine), må du ringe legekontoret fyst for å få etablert relasjonen mellom dei og deg i systemet.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune