Blikkstille

eFaktura eller AvtaleGiro

18.09.2017

Nå har du muligheten til å opprette eFaktura og/eller AvtaleGiro på dine regninger fra Vang kommune.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 17.08.2017
Drøsja

Det mange planar med viktig overordna samfunnsutvikling på gong i Vang. I haust vil kommunen prioritere arbeidet med desse planane.

Publisert 11.08.2017
Dansekveld

Dei som ønskjer å leige Vangshallen eller samfunnshusa i Øye, Åsvang og Høre skule, må kontakte:

Øye samfunnshus v/ Tor Arne Eltun, tor.arne.eltun@vang.kommune.no

Åsvang og Høre samfunnshus v/ Egil Haugen, egil.haugen@vang.kommune.no

Vangshallen v/ Vang kommune, styret for Vangshallen, post@vang.kommune.no

Publisert 07.08.2017
Oppland

Utmarksplan AS har på vegne av tiltakshavarane varsla oppstart av planarbeid og lagt planprogram ut på høyring for eit nytt bustadsfelt i Vang. Frista for å kome med merknadar er sett til 8. september.

Publisert 10.07.2017
Kommunevåpen

I sitt møte den 22. juni 2017 vedtok kommunestyret detaljreguleringa for Utgard næringsområde og detaljreguleringa for Reikesteinsøddin. Planprogrammet for områdeplanen for Vang sentrum vart også vedteke.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune