Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 07.04.2017
Fjellbekk

Vang kommunestyre handsama i går tre saker som angjekk Tyinkrysset/Filefjell området. Vang kommunestyre vedtok samrøystes at kommunen skal forskottere nytt vassverk med bygging av hovudleidningar til utbyggingsområda i kommunedelplanen og høgdebasseng ved Grøvstølen.

 

 

Publisert 31.03.2017
Dokument

Vang kommune har lagt detaljreguleringa av Utgard næringsområde ut på høyring og offentleg ettersyn. Målet med planen er å leggje til rette for plastgjenvinning. Frist for å kome med merknadar er 12. mai 2017. Les meir om saka her.  

Publisert 14.03.2017
Vangstunet

Vang kommune varslar med dette om oppstart av planarbeid i Vang sentrum.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for vidare utvikling av Vang sentrum. Sjå meir under offentleg ettersyn.  

Publisert 01.03.2017
Kommunevåpen

Liste over utskriven eigedomsskatt er frå i dag og 3 veker framover lagt ut til offentleg gjennomsyn, sjå lista her. (PDF, 39 kB)

Klagefrist er 6 veker, og me gjer merksam på at utskriven skatt berre gjeld "verk og bruk".

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune