Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 20.06.2017
Kongevegen

Ta med familie, vener og naboer og gå heile eller delar av Kongevegen i sommar! Informasjon om den 10 mil lange historiske strekninga frå Vang til Lærdal finn du her:

http://www.visitkongevegen.no/ 

God tur!

Publisert 08.06.2017
Vandrepokal

Laurdag 23. september er det på nytt klart for fotballturnering på Tveit stadion.  Mottakssenteret, FK Vang, Frivilligsentralen og Innovangsjon står bak turneringa som no blir arrangert for tredje gang.

- I fjor hadde vi med 6 lag, og det var veldig god stemning og mange morosame kampar. Vi håper å få med enno fleire i år, seier engasjerte arrangørar.

Publisert 02.06.2017
Vannkran

Medan arbeidet med avlaupsreinseanlegget og VA-ledninga på Tyinkrysset går inn i sluttfasen vert det no lagt fult fokus på prosjekteringa av nye Tyinkrysset vassverket. Nye Tyinkrysset vassverk skal etter kvart erstatte Børrelie vassverk og forsyne alle eksisterande og kommande utbyggingsområder.

Ei undersøking utført av NGU påviste gode lausmassar vest Fløgstrøndfjorden. Området er no regulert til vassforsyning og det er allereie boret to brønnar for testing av vasskapasitet og vasskvalitet.

Foreløpig testing har gitt gode resultat. Testing av borebrønn nr 2 vil forgå i løpet av summaren, medan det vert arbeida kontinuerlig med finansieringa.

Publisert 23.05.2017
Kommunevåpen

I sitt møte den 18.5.2017 (sak 028/17) gjorde kommunestyret eit vedtak og forlenga det mellombelse bygge- og deleforbodet innanfor kommunedelplanområdet på Tyinkrysset.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune