Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 02.06.2015
VLMS.jpg

I går opna ordføraren vår, Vidar Eltun, intermediæravdeling og kommunale akutte døgnplassar (KAD) på VLMS.

Denne avdelinga eig og driftar Valdreskommunane i fellesskap, og skal dekke behov me ikkje greier å tilby i den einskilde kommune, men som heller ikkje treng sjukehusinnlegging. Valdres har 10 intermediærplassar og 2 KAD plassar.  Dei kommunale, akutte døgnplassane er mellom anna observasjons- og avklaringsplassar for legevakt.

Vang kommune er stolte over å vera ein del av dette prosjektet, og gratulerer Valdres med opninga!

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune