Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 21.06.2013
Vang kommunestyre har vedteke innføring av skotpremie på kråke, ramn, skjor, røyskatt, mink, mår og rev.

Publisert 21.06.2013

Vang kommunestyre har vedteke mellombels forbod mot tiltak (byggje- og deleforbod) for område avgrensa av kommuneplan for Tyinkrysset.
Kommunestyresak 43/13 (PDF, 38 kB)
Masterplankart (PDF, 6 MB)

Publisert 06.06.2013

Vang kommunestyre godkjende planprogram for Kvamskleiva 23. mai 2013, jf. plan- og bygningslova § 12-12.

Publisert 06.06.2013

Vang kommunestyre godkjende reguleringsplan for massedeponi ved Varpe bru 23. mai 2013, jf plan- og bygningslova § 12-12.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune