Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 26.10.2015
Bok

Legekontoret har no opna for elektronisk tinging av time. Du kan gå inn på pasientsky.no og logge deg inn med din bank-ID eller Smartkort. Resten forklarar seg sjølv! – men om du ønskjer, kan du ringe til legekontoret og få rettleiing. Dersom du meiner det hastar med timen, bør du heller ringe. Dersom du ønskjer å tinge time for ein som ikkje har bank-ID (t.d. barna dine), må du ringe legekontoret fyst for å få etablert relasjonen mellom dei og deg i systemet.

Publisert 07.10.2015
toplogo.png

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på disse tjenestene.

Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning.   

 Se også www.pasientogbrukerombudet.no

Publisert 18.09.2015
Kommunevåpen

Bygdelista i Vang  (BIV)  har, etter å ha gjennomført medlemsmøte, valgt å støtte Vang Arbeiderparti og med det sitjande ordførar Vidar Eltun.

BIV  har hatt gode samtalar både med Ap og Sp i Vang. I valet mellom dei to, har Bygdelista lagt stor vekt på valresultatet, i tillegg til forhandlingane. 

Det er laga ei foreløpig intensjonsavtale som går ut på at Leif Solemsli blir varaordførar. Det vil bli vidare forhandlingar om detaljane i samarbeidet. Begge parti ynskjer å ha fokus på utvikling i bygda vår og arbeide knallhardt for å oppnå dette. Vidar Eltun seier i ein kommentar at han er svært letta, glad, men også audmjuk overfor den tilliten veljarane og no Bygdelista har vist han.

Publisert 15.09.2015
Kommunevåpen

I det nye kommunestyret får Senterpartiet 7 representantar, Arbeiderpartiet 7 representantar, Bygdelista 2 representantar og Miljøpartiet dei grøne 1 representant.

Lista over dei nye kommunestyrerepresentantane finn du her. (PDF, 53 kB)

Lokalt valresultat for Vang kan du sjå her. (PDF, 2 MB)


** = Kommunestyremedlem 
* =  Vara

- Valdeltaking: 50,92%
- Resultatet av folkerøystinga om kommunereform: Ja til samanslåing 8%, Nei til samanslåing 91%, Veit ikkje 1%
 

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune