Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 14.03.2017
Vangstunet

Vang kommune varslar med dette om oppstart av planarbeid i Vang sentrum.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for vidare utvikling av Vang sentrum. Sjå meir under offentleg ettersyn.  

Publisert 01.03.2017
Kommunevåpen

Liste over utskriven eigedomsskatt er frå i dag og 3 veker framover lagt ut til offentleg gjennomsyn, sjå lista her. (PDF, 39 kB)

Klagefrist er 6 veker, og me gjer merksam på at utskriven skatt berre gjeld "verk og bruk".

Publisert 24.02.2017
Kommunevåpen

Kommunestyret i Vang vedtok 21.02.2017 å leggje forslag til detaljregulering for Nedre Gjessin ut til høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12 - 10 fyrste ledd.

 

 

 

 

Publisert 15.02.2017
Kommunevåpen

Frå og med februar 2017 vil alle purringar/innfordringar på fakturaer frå Vang kommune koma frå Kredinor.Spørsmål angåande motteke purringar og betalingsutsettingar må gjerast direkte med Kredinor.

Spm. om fakturaer og ynskje om betalingsutsetting før purring er motteke kan fortsatt gjerast gjennom kommunekassa i Vang kommune.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune