Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 27.04.2017
Kommunevåpen

Vang kommunestyre har i møte 06.04.2017 vedteken detaljregulering for Skjefte Fjelltak  (plan-ID: 2016001), jf. saksnr. KS-022/17.

I høve til plan- og bygningslova § 12-12 blir kunngjort med dette vedtaket om detaljregulering. Vedtaket kan påklagast. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til 26.05.2017. Klaga skal sendast til Vang kommune, Kommunehuset, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres, eller til post@vang.kommune.no

Her finner du saksframlegg og vedtak, detaljregulering for Skjefte Fjelltak, samt fylgjande vedlegg:

  • Melding om vedtak og klagerett
  • Saksframlegg og protokoll
  • Plankart
  • Planføresegner
  • ROS-analyse og planbeskrivelse med konsekvensutredning
  • Notat om avrenning fra Skjefte Fjelltak
Publisert 26.04.2017
Skikøyring frå Skørsnøse

Kommunestyret vedtok i møte 6.4.2017 sak 021/17 planprogrammet for ny kommunedelplan Tyinkrysset 2018-2028.

 

Publisert 25.04.2017
NAV

NAV Valdres har seks kontor i seks kommuner; Nord-Aurdal (hovedkontor), Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. Brukere av NAV Valdres kan henvende seg til hvilket som helst av kontorene, uavhengig av bostedskommune.

Åpningstider ved NAV Valdres fra 15. mai 2017:

Avtalte samtaler: Hver dag fra kl 0800-1530 på alle kontor. (NB: Du må på forhånd ha ringt 5555 3333 for å avtale tid med en veileder.)

Drop-in: Nord-Aurdal: alle ukedager unntatt tirsdager, kl 0900-1200, Øystre Slidre: Onsdager kl. 0900-1200, Vestre Slidre: Torsdager kl 0900-1200, Vang: Onsdager kl 0900-1200, Etnedal: Onsdager kl 0900-1200 og Sør-Aurdal: Torsdager kl 0900-1200

Publisert 25.04.2017
BrukteSkatter_Antikk.png

Har du kjeller og loft, skap og skuffer fylt opp av ting du ikke bruker? Gjengen bak julemarkedet i Øye har gått sammen med Vang frivilligsentral, og planlegger nå «Brukte skatter», et sommermarked i Øye 29. juli.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune