Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Feil i saksframlegg - rådmannen beklagar!

Rådmannen ynskjer med dette å beklage og rette opp ein feil i framstilling sak til kommunesstyret den 18.5.2017 (029/17) om sluttbehandling av  "detaljreguleringa av Nedre Gjessin".

Publisert av Håkon Berg Sundet. Sist endra 30.05.2017

I saka, som vart behandla av kommunestyret den 18. mai 2017, er DNT Valdres sin høyringsmerknad til planen gjengitt feil. I saksframlegget står det: "Organisasjonen tilrår at det blir gjeve løyve til opparbeiding av køyreveg helt inntil planområdet".

Dette er ei heilt feil framstilling av deira merknad; rådmannen beklagar dette!

DNT Valdres skrev fylgjande i sin merknad av 4.4.2017:

Vi forutsetter at det ikke gis tillatelse til å bygge kjøreveg fram til området og at motorisert ferdsel i utmark i byggefasen begrenses til hva som er absolutt nødvendig. Tilsvarende legges til grunn når bebyggelsen står ferdig, dvs. at tillatelse til motorisert ferdsel inn og ut av området begrenses til nyttekjøring i samsvar med gjeldende lov og forskrifter for otorisert ferdsel i utmark."

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune