Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Endring av møne- og gesimshøgde i reguleringsføresegn for Børrelia I, Øvre Gudbrandslie og Tenlelie.

Hovudutval for utvikling vedtok i møte 12.09.2017 endring i føresegna for hyttefelta Børrelia I, Øvre Gudbrandslie og Tenlelie. Endringa gjeld tomtar som kan nytte underetasje, der høgste mønehøgde er endra frå 5m til 5,5m, og høgste gesimshøgde er endra frå 3,5m til 4m. Klagefrist er set til 20.10.2017, og skal stilast Fylkesmannen i Oppland men sendes via kommunen.  Vedlagt ligg melding om vedtaket med saksframlegg (PDF, 81 kB).
 

 

Publisert av Hanne Karlsen. Sist endra 29.09.2017
Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune